ACTUALITAT
T’AJUDEM?

DESTACATS

ACTUALITAT > Notícies > Aprovació Inicial de l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus del Municipi de Begur

Aprovació Inicial de l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus del Municipi de Begur


Aprovació Inicial de l'Ordenança Municipal de Recollida de Residus del Municipi de Begur

Ajuntament de Begur


ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL


El Ple de l’Ajuntament de Begur en sessió [ordinària] celebrada el dia 31 de gener 2017, acordà l’aprovació inicial de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE BEGUR, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.


En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.


El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.


Begur, 8 de febrer de 2017


Alcalde,
Joan Manel LOUREIRO VALL

Més informació:

[Més notícies]
 
lletra petitalletra mitjanalletra gran
CALENDARI D'ACTIVITATS

« Novembre 2017 »
DllDtDcDjDvDsDg
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

OFICINA VIRTUAL

RECOMANEM

Destacats
Recomanem
Ajuntament de Begur
COPYRIGHT © 1999 - 2017 · AJUNTAMENT DE BEGUR · PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, 8 · 17255 BEGUR · TELF. (+34) 972 62 40 20

LEGAL  ·  ACCESSIBILITAT  ·  CONTACTA'NS  ·  MAPA WEB  ·  CRÈDITS  · 
RSS